Większe zarobki i kwalifikacje pracowników z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy zarabiają w Polsce coraz więcej, jak wynika z badań „Barometr imigracji zarobkowej” przeprowadzonego przez Personnel Service. Więcej niż połowa przebywających tu pracowników ukraińskich może liczyć na wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 2,5 tysiąca złotych netto, a płacę minimalną otrzymują tylko nieliczni.

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy z wysokimi kwalifikacjami

Zarobki pracowników z Ukrainy oscylujące grubo powyżej płacy minimalnej dla większości społeczeństwa są zaskakujące, ale nie powinny dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę zarówno obecny kształt polskiej gospodarki i rynku pracy, jak też przekrój społeczeństwa ukraińskiego w Polsce.

Z jednej strony, napływ pracowników z Ukrainy nie jest już tak duży, jak w kilku poprzednich latach. Choć utrzymuje się na względnie stałym, stabilnym poziomie, a zainteresowanie pracownikami ukraińskimi okazuje ponad połowa polskich firm, to nie da się ukryć iż liczebność ukraińskiej siły roboczej nie jest w stanie odpowiedzieć na realne zapotrzebowanie. Z tego względu Polska Izba Gospodarcza pracuje nad polepszeniem sytuacji i wypracowaniem możliwości ściągania azjatyckiej siły roboczej, a pracownicy z Ukrainy stali się przez to bardzo cenieni przez pracodawców. Z drugiej strony, przyjeżdżający do nas Ukraińcy coraz rzadziej stanowią kadrę niewykwalifikowaną, a za to uznanie zdobywają specjaliści, zwłaszcza w branżach zmagających się z dużym deficytem: transporcie, budownictwie i motoryzacji. Warto również wspomnieć, że przybywa pracowników umysłowych (2,3%) oraz pracowników będących kadrą zarządzającą (1,5%).

Średnie zarobki pracowników z Ukrainy jednak mniejsze

Oba te czynniki sprawiają, że obecnie jedynie 0,5% pracowników z Ukrainy pobiera pensję minimalną. Jest to znaczący spadek w analogicznego okresu w ubiegłym roku, kiedy wskaźnik ten wynosił aż 4,5%. Z tegorocznego badania rynku wynika również, że 28,4% Ukraińców otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 1651-2500 złotych. Jedna trzecia z 65,1% pracowników z Ukrainy, którzy zarabiają ponad 2500 złotych, zarabia przynajmniej 3000 złotych netto. Po zsumowaniu tych wyników okazuje się, że co czwarty Ukrainiec w Polsce zarabia więcej niż tzw. prawdziwa średnia krajowa, jak podają eksperci z firmy WynajemPracownikow.pl

Jest to wynik nieco gorszy niż w poprzednim roku, jednak nie ulega wątpliwości, że średnia sytuacja pracowników z Ukrainy jako ogółu nieustannie ulega poprawie. Spadły co prawda te najwyższe wynagrodzenia, ale też znacząco zmniejszyła się różnica pomiędzy tymi grupami najlepiej i najgorzej zarabiającymi. Warto podkreślić, że takie tendencje w podobnym stopniu przekładają się również na rodzimych pracowników.

Jednymi z głównych wniosków wysnutych na podstawie tych danych jest to, że Ukraińcy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, często zmieniają miejsca pracy na takie, które mogą zaproponować im lepsze warunki i nie obawiają się walczyć o swoje prawa. Lepsza sytuacja materialna przekłada się z kolei na jakość wykonywanej przez nich pracy, zwłaszcza że Ukraińcy cenią sobie warunki, które mogą im zaproponować polscy pracodawcy. Prawie dwie trzecie z nich wraz z pracą ma zapewnione mieszkanie, jedna trzecia dostęp do internetu, a nieco powyżej jednej trzeciej także wyżywienie. Związane z tym mniejsze koszty utrzymania, a także dostęp do opieki medycznej również mają wpływ na to, że pracownicy z Ukrainy są zadowoleni ze swojej sytuacji w naszym kraju. Nie wiadomo jednak, jak przełoży się to na ich liczebność i wypełnienie luk istniejących na rynku pracy.